Người quản lí nguồn KHÔNG THỂ giải quyết được vấn đề lỗi hay chức năng của tweak, bạn PHẢI liên hệ với tác giả.

Nế bạn gặp vấn đề khi tải hoặc xóa tweak, hãy liên hệ với người quản lí nguồn.