Vuốt lên để xem thông tin


Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com


tweak statusbar and bottombar for emulator x

Tương thích với: iOS 12.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 2.0

Kích cỡ: 26.64 KB | Lượt tải về: 1564

Cập nhật gần nhất: 2019-09-02 14:41:38

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak