Vuốt lên để xem thông tin


Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com


chủ đề tuyệt đẹp cho thiết bị của bạn

Chủ đề với các icon được bao bọc bởi một vòng tròn lõm vào trung tâm.

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 19.48 MB | Lượt tải về: 1719

Cập nhật gần nhất: 2019-03-28 08:32:20

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak