Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.

Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Chủ đề tuyệt đẹp cho thiết bị của bạn

Chủ đề tối với các biểu tượng đỏ mờ khá lạ mắt

Tương thích với: iOS 7.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 4.07 MB | Lượt tải về: 2010

Cập nhật gần nhất: 2019-03-28 08:49:31

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak