Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Bộ themes Gold v2 tuyệt đẹp bởi Hà Tía Tô & Kim Chậm

Yêu cầu Anemone hoặc Snowbroad hay iThemer để kích hoạt

Tương thích với: iOS/iPadOS 7.0 ~ 12.4

Phiên bản: 2.1~beta5

Kích cỡ: 1.68 MB | Lượt tải về: 3232

Cập nhật gần nhất: 2019-03-31 06:20:31

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak