Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Bộ themes Gold v2 tuyệt đẹp bởi Hà Tía Tô & Kim Chậm

Yêu cầu Anemone hoặc Snowbroad hay iThemer để kích hoạt

Tương thích với: iOS/iPadOS 7.0 ~ 12.4

Phiên bản: 2.1~beta5

Kích cỡ: 1.68 MB | Lượt tải về: 2700

Cập nhật gần nhất: 2019-03-31 06:20:31

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak