Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Bộ themes Gold v2 tuyệt đẹp bởi Hà Tía Tô & Kim Chậm

Yêu cầu Anemone hoặc Snowbroad hay iThemer để kích hoạt

Tương thích với: iOS 7.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 2.1~beta5

Kích cỡ: 1.68 MB | Lượt tải về: 2512

Cập nhật gần nhất: 2019-03-31 06:20:31

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak