Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo có lưu trữ nhiều tweak của các nhà phát triển không phải chúng tôi. Nếu bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com

Thêm tiếng việt cho Trình Quản Lý Gói Sileo

Giúp thêm ngôn ngữ Tiêng Việt Nam cho Sileo

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.3.1

Phiên bản: 1.0.6-vn

Kích cỡ: 6.2 KB | Lượt tải về: 1076

Cập nhật gần nhất: 2019-05-10 03:27:24

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak