Vuốt lên để xem thông tin


Từ 11/8/2019. TTJB thực hiện gỡ bỏ toàn bộ các tweak hack/crack trên nguồn của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng nguồn của TTJB.Thêm tiếng việt cho Trình Quản Lý Gói Sileo

Giúp thêm ngôn ngữ Tiêng Việt Nam cho Sileo

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.3.1

Phiên bản: 1.0.6-vn

Kích cỡ: 6.2 KB | Lượt tải về: 1012

Cập nhật gần nhất: 2019-05-10 03:27:24

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak