Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Thêm Tiếng Việt cho tweak Activator

Yêu cầu cài cùng với Tweak Activator gốc bằng cách thêm nguồn http://rpetri.ch/repo

Activator là ứng dụng quản lý các cử chỉ tập trung, các nút và phím tắt cho iOS. Cụ thể Activator là ứng dụng tương tác giữa người dùng và các sự kiện trên máy thông qua cử chỉ của người dùng. Chẳng hạn khi ở màn hình khoá người dùng bấm nút giảm âm lượng (đây là 1 cử chỉ) thì Activator sẽ mở khóa màn hình (đây là sự kiện). Khi người dùng sử dụng cử chỉ, chẳng hạn cử chỉ nhấp hai lần vào thanh trạng thái ở màn hình thì Activator sẽ khóa máy (đó là sự kiện mà Activator thực hiện).

Tương thích với: iOS/iPadOS 7.0 ~ 12.4

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 9.06 KB | Lượt tải về: 7463

Cập nhật gần nhất: 2019-03-08 09:52:22

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak