Vuốt lên để xem thông tin


Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com


Bỏ qua phát hiện jailbreak trên các ứng dụng iOS

Giới thiệu HideJB, một tweak có chức năng bỏ qua phát hiện jailbreak trên các ứng dụng iOS.

HideJB rất mạnh mẽ với nhiều lựa chọn:

  • Chế độ Plus
  • Bộ lọc nâng cao
  • Chế độ Plus+ (BETA)
  • Xây dụng bản đồ tệp tin

Ngoài ra HideJB còn có chế độ ForceTouch Nosub giúp bạn khởi chạy ứng dụng trong môi trường Safemode (tắt tweaks)

Cấu hình các tùy chọn bên trong ứng dụng Cài Đặt

Tương thích với: iOS 9.0 ~ iOS 15.0

Phiên bản: 2.1

Kích cỡ: 187 KB | Lượt tải về: 747

Cập nhật gần nhất: 2019-07-03 04:25:29

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak