Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Các tùy chọn nâng cao cho ứng dụng TikTok

TikTok Pro giúp thêm một số tính năng cho ứng dụng TikTok như:


  • Thay đổi quốc gia hoặc khu vực, giúp bạn xem các Video TikTok ở các khu vục hay quốc gia khác nhau
  • Bật hoặc tắt Logo TikTok trên toàn bộ Video khi tải xuống
  • Bật hoặc tắt intro Tiktok ở cuối Video khi tải xuống

Cấu hình các tùy chọn bên trong ứng dụng cài đặt.


Tương thích với: iOS/iPadOS 9.0 ~ 12.4

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 39.9 KB | Lượt tải về: 21469

Cập nhật gần nhất: 2019-08-28 08:05:53

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak