Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo có lưu trữ nhiều tweak của các nhà phát triển không phải chúng tôi. Nếu bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com

Trình cài đặt Sileo cho unc0ver jailbreak

Hướng dẫn:

Để cài đặt Sileo

- Sau khi cài đặt xong hãy tiếp tục tải về một chương trình Terminal giống như MTerminal hay Newterm2

- Mở trình Terminal và gõ lệnh như sau:

su

alpine (nhập dòng này sẽ không hiển thị, nếu bạn đã thay mật khẩu root thì nhập mật khẩu của bạn)

./caidatsileo

- Đợi quá trinh hoàn tất thì bạn sẽ thấy icon Sileo trên màn hình chính của bạn.

Để gỡ bỏ Sileo

- Mở trình Terminal và nhập như sau

su

alpine (nhập dòng này sẽ không hiển thị, nếu bạn đã thay mật khẩu root thì nhập mật khẩu của bạn)

./gobosileo

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy mất đi icon của Sileo trên màn hình

Lưu ý:

- Khi bạn đang cài sileo thì không được bấm cập nhật tất cả ở Cydia mà chỉ được bấm cập nhật từng gói.

Tương thích với: iOS 12.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.1

Kích cỡ: 0.94 KB | Lượt tải về: 647

Cập nhật gần nhất: 2019-09-06 07:30:22

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak