Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo có lưu trữ nhiều tweak của các nhà phát triển không phải chúng tôi. Nếu bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com

Tiện ích hỗ trợ cho savegame hacking

Tập lệnh bổ sung giúp quá trình cài đặt các tập tin savegame vào đúng vị trí của nó trong ứng dụng.

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 2.3

Kích cỡ: 31.54 KB | Lượt tải về: 1821

Cập nhật gần nhất: 2019-09-08 12:29:49

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak