Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Tiện ích hỗ trợ cho savegame hacking

Tập lệnh bổ sung giúp quá trình cài đặt các tập tin savegame vào đúng vị trí của nó trong ứng dụng.

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 13.2.3

Phiên bản: 2.3

Kích cỡ: 31.54 KB | Lượt tải về: 21114

Cập nhật gần nhất: 2019-09-08 12:29:49

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak