Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Tiện ích hỗ trợ cho savegame hacking

Tập lệnh bổ sung giúp quá trình cài đặt các tập tin savegame vào đúng vị trí của nó trong ứng dụng.

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 13.2.3

Phiên bản: 2.3

Kích cỡ: 31.54 KB | Lượt tải về: 19356

Cập nhật gần nhất: 2019-09-08 12:29:49

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak