Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Một gói biểu tượng thanh trạng thái cho Xeon và Snowboard!

Bạn có thể kích hoạt chủ đề bằng Snowroard hoặc Xeon.

Nếu bạn dùng Snowboard bạn cần thêm nguồn https://sparkdev.me và tải thêm cả Snowboard Statusbar Extension

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.6

Kích cỡ: 491.83 KB | Lượt tải về: 2235

Cập nhật gần nhất: 2019-09-13 11:02:00

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak