Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo có lưu trữ nhiều tweak của các nhà phát triển không phải chúng tôi. Nếu bạn có các vấn đề liên quan đến bản quyền cũng như tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@thuthuatjb.com

Một gói biểu tượng thanh trạng thái cho Xeon và Snowboard!

Bạn có thể kích hoạt chủ đề bằng Snowroard hoặc Xeon.

Nếu bạn dùng Snowboard bạn cần thêm nguồn https://sparkdev.me và tải thêm cả Snowboard Statusbar Extension

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.6

Kích cỡ: 491.83 KB | Lượt tải về: 407

Cập nhật gần nhất: 2019-09-13 11:02:00

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak