Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.

Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Trình cài đặt Sileo cho unc0ver jailbreak

Bắt buộc hạ cấp Cydia Installer về phiên bản 1.1.32~b19.

Sau khi cài xong Sileo bạn mở Cydia lên sẽ thấy yêu cầu cập nhật Cydia Installer, APT (libapt-pkg) và APT Strict (lib): không cập nhật 3 gói này và bạn nên chặn cập nhật chúng bằng cách nhấn vào "Thay Đổi Các Thiết Lập Gói" rồi bật công tắc "Bỏ qua nâng cấp".

Có thể bạn không bấm được nút "Thay Đổi Các Thiết Lập Gói" thì bạn hãy nhấn giữ vào 1 lát rồi kéo sang bên phải.

Hướng dẫn:

Để cài đặt Sileo

- Sau khi cài đặt xong hãy tiếp tục tải về một chương trình Terminal giống như MTerminal hay Newterm2

- Mở trình Terminal và gõ lệnh như sau:

su

alpine (nhập dòng này sẽ không hiển thị, nếu bạn đã thay mật khẩu root thì nhập mật khẩu của bạn)

caidatsileo hoặc installsileo

- Đợi quá trinh hoàn tất thì bạn sẽ thấy icon Sileo trên màn hình chính của bạn.

Để gỡ bỏ Sileo

- Mở trình Terminal và nhập như sau

su

alpine (nhập dòng này sẽ không hiển thị, nếu bạn đã thay mật khẩu root thì nhập mật khẩu của bạn)

gobosileo hoặc removesileo

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy mất đi icon của Sileo trên màn hình và bạn sẽ về trạng thái như trước khi cài đặt Sileo.

Tương thích với: iOS 12.0 ~ iOS 12.4

Phiên bản: 1.2

Kích cỡ: 8.11 KB | Lượt tải về: 715

Cập nhật gần nhất: 2019-10-03 01:12:24

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak