Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Mang giao diện Samsung OneUI tới các thiết bị iOS

Yêu cầu sử dụng Snowboard hoặc iThemer hay Anemone để áp dụng.

  • Hơn 40 biểu tượng
  • Giao diện UI của các ứng dụng như Nhạc, Danh Bạ, Cài Đặt,...
  • Bo góc biểu tượng của toàn bộ ứng dụng (icon mask)

Bạn có thể yêu cầu biểu tượng mới bằng cách nhắn tin cho Fanpage TTJB hoặc gửi email đến admin@thuthuatjb.com hoặc lienhe@dabeecao.org

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 12.4

Phiên bản: 0.1b1

Kích cỡ: 929.32 KB | Lượt tải về: 329

Cập nhật gần nhất: 2019-10-22 09:53:15

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak