Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

UI Extension for SnowBoard

Gói phụ trợ thay đổi giao diện UI sử dụng với Snowboard. Bạn hãy thêm nguồn http://sparkdev.me để tải Snowboard.

Tương thích với: iOS 7.0 ~ iOS 13.2.3

Phiên bản: 1.0.0~Beta1

Kích cỡ: 34.36 KB | Lượt tải về: 11886

Cập nhật gần nhất: 2019-10-24 15:28:49

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak