Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Framework to assist in providing feedback to developers.

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 15.0

Phiên bản: 1.5.2

Kích cỡ: 55.44 KB | Lượt tải về: 1511

Cập nhật gần nhất: 2019-11-15 08:12:05

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak