Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.

Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Bybass jailbreak detection in certain apps, lite version of HideJB

Qua mặt sự phát hiện thiết bị đang jailbreak trong các ứng dụng ví dụ ứng dụng ngân hàng, trò chơi như PUBG

Đây là phiên bản nhẹ của HideJB nhưng vẫn chứa sức mạnh tuyệt vời của HideJB.

Hỗ trợ cả các thiết bị A12

Tương thích với: iOS 9.0 ~ iOS 13.2.3

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 316.84 KB | Lượt tải về: 9951

Cập nhật gần nhất: 2019-12-05 16:54:07

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak