Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Đặt Video làm nền cuộc gọi đến hoặc đi

Giới thiệu VCaller Screen, một tweak giúp bạn đặt video làm nền cuộc gọi đến hoặc đi.

Ngoài ra, VCaller Screen còn cho phép bạn đặt video làm hình nền điện thoại tại màn hình chủ hoặc màn hình khóa.

VCaller Screen hỗ trợ tất cả các thiết bị bao gồm cả các máy chạy chip A12(X).

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 13.3

Phiên bản: 3.2

Kích cỡ: 35.92 KB | Lượt tải về: 7422

Cập nhật gần nhất: 2019-12-16 06:52:16

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak