Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.

Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Đặt Video làm nền cuộc gọi đến hoặc đi

Giới thiệu VCaller Screen, một tweak giúp bạn đặt video làm nền cuộc gọi đến hoặc đi.

Ngoài ra, VCaller Screen còn cho phép bạn đặt video làm hình nền điện thoại tại màn hình chủ hoặc màn hình khóa.

VCaller Screen hỗ trợ tất cả các thiết bị bao gồm cả các máy chạy chip A12(X).

Tương thích với: iOS 11.0 ~ iOS 13.3

Phiên bản: 3.2

Kích cỡ: 35.92 KB | Lượt tải về: 1711

Cập nhật gần nhất: 2019-12-16 06:52:16

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak