Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.

Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Make Safari more amazing as on ipad like running background, Tabpad,... Multitasking mesh and more...

Làm cho Safari chất hơn :)))

Chạy nền , đa nhiệm tab , ...

Phiên bản: 1.1

Kích cỡ: 5.04 KB | Lượt tải về: 1601

Cập nhật gần nhất: 2020-01-06 01:23:00

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak