Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Thêm Tiếng Việt cho tweak Activator

Phiên bản: 1.1

Kích cỡ: 25.85 KB | Lượt tải về: 8901

Cập nhật gần nhất: 2020-05-12 15:05:04

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak