Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Các tùy chọn nâng cao cho ứng dụng TikTok

TikTok Pro giúp thêm một số tính năng cho ứng dụng TikTok như:

  • Bật hoặc tắt Logo TikTok khi Video khi tải xuống
  • Chặn quảng cáo trong Tiktok
  • Xoá bỏ các nút chức năng khi xem
  • Tự động phát video tiếp sau khi xem

Cấu hình các tùy chọn bên trong ứng dụng cài đặt.


Tương thích với: iOS/iPadOS 9.0 ~ 14.8.1

Phiên bản: 2.0

Kích cỡ: 22.91 KB | Lượt tải về: 16089

Cập nhật gần nhất: 2020-08-28 04:58:58

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak