Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

View and share WiFi passwords

Tương thích với: iOS 11 ~ iOS 14

Phiên bản: 1.8

Kích cỡ: 28.37 KB | Lượt tải về: 6159

Cập nhật gần nhất: 2020-10-31 06:21:16

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak