Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị.Nếu bạn không bấm được các nút hay liên kết ở mô tả trong Cydia thì hãy bấm giữ vào nó trong 1 giây rồi kéo sang phải.

Giúp việt hoá trò chơi GTA Vice City

Đây là một tweak giúp việt hoá trò chơi GTA Vice City.

Bạn cần phải tải GTA Vice City về trước sau đó cài tweak này.

Nếu bạn chưa mua trò chơi, hãy bấm vào đây để lấy tài khoản Apple ID đã mua trò chơi và tải về.

TTJB không việt hoá trò chơi này, chúng tôi chỉ port bản việt hoá này cho iOS/iPadOS.

Tương thích với: iOS 7.0 ~ iOS 14.8

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 244.46 KB | Lượt tải về: 121

Cập nhật gần nhất: 2021-10-04 20:16:17

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak