Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Giúp việt hoá nội dung trò chơi GTA: SA

Đây là một tweak giúp việt hoá trò chơi GTA: SA

Bạn cần tải về trò chơi GTA: SA trước rồi sau đó cài tweak này để Việt Hoá trò chơi.

Nếu bạn chưa mua trò chơi này, hãy truy cập vào đây để lấy Apple ID đã mua trò chơi và tải về nó.

TTJB không việt hoá trò chơi này, chúng tôi chỉ port nó lên các thiết bị iOS/iPadOS.

Tương thích với: iOS/iPadOS 7.0 ~ 14.8

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 3.28 MB | Lượt tải về: 751

Cập nhật gần nhất: 2021-10-08 13:28:11

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak