Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Giúp việt hoá nội dung trò chơi GTA: SA

Đây là một tweak giúp việt hoá trò chơi GTA: SA

Bạn cần tải về trò chơi GTA: SA trước rồi sau đó cài tweak này để Việt Hoá trò chơi.

Nếu bạn chưa mua trò chơi này, hãy truy cập vào đây để lấy Apple ID đã mua trò chơi và tải về nó.

TTJB không việt hoá trò chơi này, chúng tôi chỉ port nó lên các thiết bị iOS/iPadOS.

Tương thích với: iOS/iPadOS 7.0 ~ 14.8

Phiên bản: 1.0

Kích cỡ: 3.28 MB | Lượt tải về: 1194

Cập nhật gần nhất: 2021-10-08 13:28:11

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak