Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Giúp việt hoá trò chơi GTA III

Đây là một tweak giúp việt hoá trò chơi GTA III

Đây là bản beta đầu tiên nên vẫn chưa hoàn chỉnh, để hiển thị lại Tiếng Anh hãy vào cài đặt ngôn ngữ và chọn tiếng pháp, để hiển thị lại Tiếng Việt hãy chọn Tiếng Anh (English) trong cài đặt ngôn ngữ.

Bạn cần tải về trò chơi GTA III trước rồi sau đó cài tweak này để Việt Hoá trò chơi.

Nếu bạn chưa mua trò chơi này, hãy truy cập vào đây để lấy Apple ID đã mua trò chơi và tải về nó.

TTJB không việt hoá trò chơi này, chúng tôi chỉ port nó lên các thiết bị iOS/iPadOS.

Edit, biên tập, biên dịch: Trường Đạt
Dịch giả: Quốc Việt

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 14.8

Phiên bản: 0,1

Kích cỡ: 2.04 MB | Lượt tải về: 179

Cập nhật gần nhất: 2021-11-25 03:13:23

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak