Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

Sound in the background

Mang âm thanh trong nền trên iOS15 đến với iOS 13,14

Tương thích với: iOS/iPadOS 11 ~ 15

Phiên bản: 1.5

Kích cỡ: 2.21 MB | Lượt tải về: 1113

Cập nhật gần nhất: 2022-01-16 11:45:10

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak