Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Thông tin hệ thống nâng cao cho thiết bị

Tweak chỉ được tạo lại để tương thích với Jailbreak Rootless bởi nhóm TTJB, chúng tôi không phải tác giả của tweak. Vui lòng ủng hộ tác giả ARX8x. Nguồn lưu trữ gốc của Tweak là Bigboss Repo

Tương thích với: iOS/iPadOS 15 ~ 16

Phiên bản: 2.7.2-2

Kích cỡ: 435.75 KB | Lượt tải về: 223

Cập nhật gần nhất: 2023-05-09 15:32:37

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak