Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Easily translate all your languages into the system language you are using

Easily translate all your languages into the system language you are usingDễ dàng dịch tất cả các ngôn ngữ của bạn sang ngôn ngữ hệ thống mà bạn đang sử dụng

Tương thích với: iOS/iPadOS 15

Phiên bản: 0.1

Kích cỡ: 7.74 KB | Lượt tải về: 1203

Cập nhật gần nhất: 2023-06-27 04:18:12

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak