Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Các tùy chọn nâng cao cho ứng dụng TikTok

Không hỗ trợ iOS/iPadOS thấp hơn 14.0.

TikTok Pro giúp thêm một số tính năng cho ứng dụng TikTok như:

  • Tải xuống Video, Hình ảnh không có Logo, tải Âm thanh
  • Chặn quảng cáo trong Tiktok
  • Xoá bỏ các nút chức năng khi xem
  • Tự động phát video tiếp sau khi xem
  • Giả mạo Tích xanh, số lượt Follow
  • Khoá Ứng dụng
  • Yêu cầu xác nhận khi thả Tim

Cấu hình các tùy chọn bên trong ứng dụng TikTok, vào phần Cài đặt và quyền riêng tư.


Tương thích với: iOS/iPadOS 15 ~ 17

Phiên bản: 3.0-5+debug+rootless

Kích cỡ: 212.38 KB | Lượt tải về: 135

Cập nhật gần nhất: 2023-07-12 23:59:25

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak