Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

Xoá bỏ thông báo cập nhật từ phiên bản beta cho các thiết bị sử dụng iOS beta

Tương thích với: iOS/iPadOS 15 ~ 17

Phiên bản: 1.0-2+debug

Kích cỡ: 4.76 KB | Lượt tải về: 192

Cập nhật gần nhất: 2024-02-17 20:26:51

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak