Vuốt lên để xem thông tin


Tương thích với phiên bản iOS không có nghĩa sẽ tương thích với tất cả các thiết bị!

giúp tắt âm thanh camera từ các máy J/A, CH/A

Sau khi cài đặt hãy khởi động lại để hoàn tất.

Tương thích với: iOS/iPadOS 6.0 ~ 13.2.3

Phiên bản: 2.0

Kích cỡ: 1.49 KB | Lượt tải về: 7017

Cập nhật gần nhất: 2019-03-15 12:56:43

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak