Vuốt lên để xem thông tin


TTJB Repo không chứa các tweak độc hại, vi phạm bản quyền hay mã độc. Cảm ơn đã sử dụng TTJB Repo

BytaFont 3 giúp bạn cài các font chữ yêu thích của bạn.

BytaFont 3 là một tweak cho phép người dùng thay đổi kiểu phông chữ mặc định trên thiết bị iOS của họ. Người dùng có thể chọn từ hơn trăm kiểu phông chữ có sẵn trên Cyida. Ban đầu nó được gọi là BytaFont và đã nhận được các bản cập nhật lớn như BytaFont 2 cho iOS 7 và BytaFont 3 từ iOS 9. Gần đây, BytaFont 3 đã có một bản cập nhật lớn và hỗ trợ cho iOS 11-12.1.2. Nhà phát triển chịu trách nhiệm cập nhật BytaFont 3 cho iOS 11 trở lên có tên là Nami2.

Tương thích với: iOS/iPadOS 11.0 ~ 13.2.3

Phiên bản: 3.6-2

Kích cỡ: 1010 KB | Lượt tải về: 13874

Cập nhật gần nhất: 2019-09-12 12:05:46

Kho lưu trữ tweak của Thủ Thuật Jailbreak